مبارزه تاریخی

مبارزه تاریخی

امام خامنه ای (حفظه الله)
" ما با رژیم آمریکا مواجهیم، نه ملت آمریکا
رژیم آمریکا با ملت ایران مواجه است، نه فقط با دولت ایران
از ملت ناراحت و خشمگین است..."
*********************************
وبلاگ تخصصی مبارزه تاریخی به بررسی چیستی و چرایی رابطه ایران و آمریکا می پردازد و آماده دریافت مطالب شما برای انتشار در وبلاگ می باشد.

آرشیو زمانی

۲ مطلب با موضوع «جامعه آمریکا» ثبت شده است

رژیم امریکا خیال می کند که صاحب اختیار دنیاست و سرپرستی دنیا متعلق به اوست !

اصلاً اینها ملتها را به حساب نمی آورند؛ ملت خودشان را هم به حساب نمی آورند. اگر تحلیل کننده ای درست تحلیل کند، معلوم خواهد شد که اینها برای نفوس بشری اصلاً ارزش قائل نیستند.

بیانات امام خامنه ای - ۱۳70/10/۱9

من در این جا نکته ای‌ را به شما عرض کنم. بعضی‌ خیال می‌ کنند که اگر ملت ایران می‌ گوید مبارزه با امریکا، یا مرگ آمریکا، یا عدم رابطه با آمریکا و از این قبیل حرفها، این یک مسأله ی‌ شعاری‌ و احساسی‌ محض است؛ نه. این اشتباه است. این یک مسأله ی‌ اساسی‌ِ متّکی‌ بر پایه های‌ منطقی‌ و کاملاً خردمندانه و درست منطبق بر مصالح ملی‌ این کشور است. این را باید توجه کنید. ظاهر قضیه سیاسی‌ است؛ اما باطن قضیه، یک مسأله ی‌ ملی‌، انسانی‌، تاریخی‌، وابسته به سرنوشت این کشور و این ملت و شما نسل جوان و نسلهای‌ آینده است. این مسأله، به امروز و فردای‌ این کشور ارتباط پیدا می‌ کند.

بیانات امام خامنه ای - ۱۳76/۰8/۱4